May 29, 2023 3:59 p.m.

Indonesia: Tổng hợp tuần thị trường PE - 02/03/2023

Thị trường PE nhập khẩu theo xu hướng giảm nhẹ tới ổn định trong tuần này do các kênh cung cấp quốc tế chấp nhận giảm giá bán để tăng doanh số trong bối cảnh tình trạng nhu cầu không có dấu hiệu cải thiện...

Title

Available in