Jun 19, 2021 11:14 p.m.

Local producer continues to cut PP and PE prices in Indonesia

Meanwhile, there have been reports that spot offers in the distribution market are more competitive at the moment, further distracting buyers from the producer’s price list.

Title

Available in

 

03 May 2021

Sản xuất nội địa tiếp tục giảm giá chào PP, PE tại Indonesia

Một kênh sản xuất nội địa lớn tại Indonesia vừa mở bảng giá tuần PP, PE với mức giá giảm mạnh so với tuần trước do thị trường nhập khẩu liên tục trượt dốc gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường trong nước.

Chi tiết bảng giá PP, PE mới nhất và các thay đổi trình bày trong bảng sau:

Loi

Bng Giá 03/05/2021

Quy Đi USD

Thay Đi Tun

Quy Đi USD

Điu Khon

Tng hp và báo cáo bi CommoPlast

LL film

IDR 19,640,000

$1,361

-IDR 880,000

-$61

FD Jabodetabek

mPE

IDR 25,910,000

$1,795

-

-

FD Jabodetabek

LL inj

IDR 20,380,000

$1,412

-IDR 870,000

-$60

FD Jabodetabek

HD film

IDR 19,930,000

$1,381

-IDR 440,000

-$30

FD Jabodetabek

HD yarn

IDR 19,930,000

$1,381

-IDR 440,000

-$30

FD Jabodetabek

HD blow

IDR 20,080,000

$1,391

-IDR 440,000

-$30

FD Jabodetabek

IPP (PP Film)

IDR 23,400,000

$1,621

-IDR 870,000

-$60

FD Jabodetabek

PPH yarn

IDR 22,510,000

$1,560

-IDR 300,000

-$21

FD Jabodetabek

PPH inj

IDR 22,510,000

$1,560

-IDR 300,000

-$21

FD Jabodetabek

BOPP

IDR 23,160,000

$1,605

-IDR 870,000

-$60

FD Jabodetabek

PP coating

IDR 23,160,000

$1,605

-IDR 870,000

-$60

FD Jabodetabek

PP thermo

IDR 22,670,000

$1,571

-IDR 290,000

-$20

FD Jabodetabek

PPRC

IDR 24,710,000

$1,712

-IDR 290,000

-$20

FD Jabodetabek

PPBC

IDR 24,890,000

$1,724

-IDR 730,000

-$51

FD Jabodetabek

**Mi mc giá trên chưa gm 10% thuế GTGT

**T Giá: USD 1 = IDR 14,434

 

Số lượng giao dịch duy trì tại mức thấp dù các giá chào đã giảm do khách mua hiện tại hạn chế các giao dịch mới trong khi giá cả tiếp tục trượt dốc. Trong khi đó, nhiều báo cáo cho biết hiện tại thị trường phân phối đang có mức giá cạnh tranh hơn nhiều, do đó càng hạn chế khách mua hàng tại bảng giá mới từ kênh sản xuất.  

 

Country

Indonesia