Aug 06, 2021 2:16 a.m.

Saudi’s SEPC to shut cracker and PE plant for maintenance in May

SEPC is a joint venture between Tasnee, Sahara Petrochemical Company, and LyondellBasell.

Title

Available in

 

19 April 2021

SEPC Saudi đóng cửa bảo trì lò tách nguyên liệu và nhà máy sản xuất PE trong tháng 05/2021

Theo nhiều nguồn tin thị trường, công ty Saudi Ethylene và Polyethylene Company (SEPC) – một công ty con của Tasness, hiện đang lên kế hoạch đóng cửa bảo trì trong tháng 05/2021.

Các nhà máy nằm trong kế hoạch gồm một lò tách nguyên liệu công suất 1 triệu tấn/năm hàng ethylene và 285,000 tấn/năm hàng propylene, một nhà máy sản xuất HDPE công suất 400,000 tấn/năm, và một nhà máy sản xuất LDPE công suất 400,000 tấn/năm, dự kiến tất cả sẽ được đóng cửa vào ngày 23/05/2021 trong khoảng 27 ngày.  

SEPC là một công ty liên liên doanh giữa Tasnee, Công ty Hóa dầu Sahara và LyondellBasell.